list_button_black_small  Mouila University Campus Gabon

Het ontwerp voor de Universiteits Campus Mouila omvat het masterplan, het energie programma en de ontwerpen voor de diverse faculteitsgebouwen, studentenhuisvesting, kantoren, auditorium en de bibliotheek. De inrichting van de publieke ruimte en de landschappelijke inpassing is onderdeel van het plan.

 

Een intensieve en integrale aanpak met deskundigen op het gebied van klimaat, energie, constructie, fysica en architectuur heeft geleid tot een bijzonder duurzaam en energie efficiënt plan. Een aantal belangrijke uitgangspunten zijn het gebruikmaken van schaduwrijke plekken op het terrein, oriëntatie van de gebouwen en geveldelen om directe zontoetreding te vermijden. Veel gebruik van indirect daglicht en weinig kunstlicht. De energie voorziening van de campus zal voor een groot deel geleverd worden door duurzame hydropower, een bio-gas installatie en pv-cellen. Met deze bronnen kan 78% van de benodigde energie op de locatie zelf worden opgewekt. Deze benadering heeft geleid tot een energie efficient en duurzaam masterplan wat op een zorgvuldige manier wordt ingepast op de locatie. Een plan gebaseerd op de plaatselijke context en specifieke randvoorwaarden van de bouwlocatie.

  • Projectnaam: Mouila University Campus
  • Locatie: Gabon, Afrika
  • Programma: onderwijs, wonen, kantoren, auditorium, bibliotheek, eerste hulp
  • Bruto Vloer Opp. : 45 ha
  • Status: ontwerp
  • In samenwerking met: APU, Jean Pierre Maissa
  • Foto’s: BKVV
  • Meer info: www.universitedemouila.com