Conferentie: Urban Africa

Deze internationale conferentie biedt een platform voor een open debat over de snelle verstedelijking van Afrika. Opiniemakers in het veld van architectuur en stedenbouw geven hun visie op de snelle ontwikkelingen die op het continent plaatsvinden en de gevolgen daarvan. Robert van Kats is één van de sprekers.

 

Wanneer: 07/04/2015
Waar: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam
Tijd: 09:30 – 17:00